<

PREDSTAVNIKI ZVEZE PARAPLEGIKOV PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA

datum: 24.10.2018

Predsednik Državnega zbora sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije Foto: Borut PeršoljaPredsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je 24. oktobra 2018 sprejel predstavnike Zveze paraplegikov Slovenije.
Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic je uvodoma predstavil delovanje organizacije, ki bo drugo leto 16. aprila obeležila 50. letnico delovanja. Dejal je, da Zvezo sestavlja devet pokrajinskih društev ter več kot tisoč članov z različnimi poškodbami hrbtenjače, ki za življenje potrebujemo invalidski voziček. Zveza paraplegikov Slovenije poleg društvene dejavnosti načrtuje in izvaja tudi različne socialne programe.
V pogovoru so naši predstavniki izpostavili, da bo s 1. januarjem 2019 v veljavo stopil Zakon o osebni asistenci, ki nam bo omogočil predvsem neodvisno življenje. Strokovna delavka Zveze Špela Šušteršič je poudarila, da bo zakon razbremenil predvsem svojce, ki paraplegikom in tetraplegikom pomagajo pri različnih opravilih v domačem okolju.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan podpira Zvezo paraplegikov Slovenije Foto: Borut PeršoljaZ zakonsko ureditvijo bo namreč osebna asistenca postala pravica, omogočila bo svobodno življenje gibalno oviranih v svojem domačem okolju, česar pa v zavodih ne bi mogli uresničevati. Kljub temu, da bo zakon omogočil osebno asistenco, marsikdo domov ne bo mogel, če svoje bivalno okolja nima prilagojeno potrebam invalidom, so opozorili naši predstavniki. Še vedno pa ostaja odprto vprašanje ureditve oziroma prilagoditve bivalnega okolja invalidom.
Ureditev stanovanja marsikateremu invalidu namreč predstavlja velik finančni zalogaj, je povedala Špela Predstavniki Zveze - Mirjam Kanalec, Dane Kastelic in Špela Šušteršič Foto: Borut PeršoljaŠušteršič, in pri tem navedla primer, da za gibanje v svojem domačem okolju, če ni v nivoju, paraplegiki in tetraplegiki potrebujemo klančino, dvižno ploščad ali dvigalo. Če nimamo arhitekturno urejenega dostopa do svojih bivalnih prostorov, nam preostane edino še dom za ostarele. S tem vprašanjem se ukvarjamo že dolgo in za te namene zbiramo tudi donacije. Prepričani pa smo, da je treba tovrstne zadeve rešiti sistemsko.
Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan je dejal, da nas podpira pri reševanju naših težavah, saj po njegovih besedah sami najbolje vemo, kaj vse je potrebno, da živimo kvalitetno življenje.

 
< nazaj na prejšnjo vsebino