<

DANE KASTELIC PONOVNO PREDSEDNIK SVETA ZA INVALIDE RS

datum: 08.12.2017

Vodstvo Sveta za invalide Republike SlovenijeSvet za invalide Republike Slovenije je bil ustanovljen 28. oktobra 2013 na podlagi 28. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in sklepom ministrice dr. Anje Kopač Mrak. Sestavljen je iz enaindvajsetih članov od katerih je sedem predstavnikov iz vrst vlade, sedem iz vrst strokovnih institucij in sedem iz vrst invalidskih organizacij. Svet deluje kot posvetovalno telo, v svojem prvem štiriletnem obdobju pa je svojo vlogo opravljal po načelih Konvencije o pravicah invalidov.
Svet za invalide RS je 7. decembra 2017 na prvi seji svojega drugega mandata izvolili svoje vodstvo, ki je enako kot v prvem mandatu. Za predsednika je bil iz vrst invalidskih organizacij ponovno izvoljen predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, podpredsedniki pa so: Dragica Bac iz vrst vladnih predstavnikov, Lea Kovač s strani institucij in Boris Šuštaršič iz vrst invalidskih organizacij. Upamo, da bo Svet za invalide Republike Slovenije enako uspešno kot v prvem mandatu, opravljal svoje poslanstvo v dobrobit vseh slovenskih invalidov.

 
< nazaj na prejšnjo vsebino