KLASIFIKACIJE ŠPORTNIKOV ATLETOV

datum: 14.06.2017

Potek klasifikacijeV Laškem je 12. in 13. maja 2017 potekala klasifikacija športnikov invalidov, ki tekmujejo v atletiki. Klasifikacije je ob prisotnosti Janeza Hudeja in prevajalke Ivane Gornik izvajala klasifikatorka iz Avstrije Evelyn Schmied Wadda.
Priprave za izvedbo klasifikacije je s pomočjo Zveze za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite organiziral vodja športa pri Zvezi paraplegikov Slovenije, Gregor Gračner.
Preizkus sposobnostiZa klasifikacijo smo se odločili na pobudo tekmovalcev in vodij atletike pri posameznih društvih paraplegikov. Eden od vzrokov, da smo se odločili za izvedbo klasifikacije je bil tudi velik pritisk tekmovalcev na znižanje njihove tekmovalne skupine, ki smo jim jo določili na podlagi diagnoze in višine poškodbe. Določitev tekmovalnih skupin velja, tako kot za košarko, le za tekmovanja v Sloveniji. Za mednarodna tekmovanja pridobijo tekmovalci mednarodno klasifikacijo na prvem mednarodnem nastopu v okviru Mednarodnega paraolimpijskega komiteja.
Klasifikatorka ugotavlja športnikove sposobnostiS klasifikacijo smo hoteli ugotoviti pravo tekmovalno skupino v kateri lahko posameznik tekmuje v atletiki. To je pomembno predvsem za tekmovalce, ki imajo večje tekmovalne ambicije, da svoje rezultate lahko primerjajo s svetovnimi. S tem ne  bo več prihajalo do nesporazumov glede tekmovalne skupine posameznikov.
Sama klasifikacija je potekala tako, da smo klasifikatorki najprej predstavili tekmovalca, sledil je ogled medicinske dokumentacije in nazadnje ocenitev tekmovalca glede na to katere skupine mišic so pri posamezniku aktivne oz. niso paralizirane.  Pri sedmih tekmovalcih bo potrebna ponovna klasifikacija čez približno dve leti, ker obstaja možnost izboljšave fizičnega oziroma zdravstvenega stanja. Pri enem tekmovalcu pa je potrebna še tehnična klasifikacija oziroma ogled na tekmovanju.
Ekipa klasifikatorjevV dveh dneh je bilo ocenjenih 23 tekmovalcev. Vsakemu udeležencu klasifikacije je klasifikatorka zaželela obilo športnih uspehov in jih poskušala maksimalno motivirati za nadaljevanje športne kariere. Ugotovila je, da imajo posamezniki zelo slabo razvite tiste trebušne in hrbtne mišice, ki niso paralizirane.
Evelyn  je bila nad številom udeležencev zelo prijetno presenečena. Ko smo ji predstavili način delovanja Zveze paraplegikov Slovenije in sistem tekmovanja (lige v različnih športnih panogah), je dejala, da je to edinstven primer v Evropi in da lahko v njeni državi o tem samo sanjajo. Zato bi bilo škoda, da bi tak sistem vključevanja paraplegikov v športno rekreativno dejavnost onemogočili.
Z izvedbo klasifikacije smo v smislu kvalitete izvajanja športno rekreativne dejavnosti v atletiki storili korak naprej. Z določitvami tekmovalnih skupin bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Cilj vseh aktivnosti v zvezi z izvajanjem športno rekreativnih dejavnosti v atletiki je jasen: iz množice članov ZPS ponovno pridobiti tekmovalca, ki se bo boril za najvišja mesta na paraolimpijskih igrah.

 < nazaj na prejšnjo vsebino